«

»

sep 20 2012

Pas op voor *kuch* ‘levensgevaarlijk’ popcorn…PopcornMeneer Veelkantie plaatste net even hiervoor een video van The Popinator. Nu leven we gelukkig in het ietsjes nuchtere, alhoewel… Nederland, want anders had ik de video direct weer verwijderd. Want ja… Popcorn is een levensbedreigend goedje, zo blijkt uit de berichtgeving in eveneens de Nederlandse kwaliteits hysterische media, dus ik zou wel eens aansprakelijk gesteld kunnen worden. Want wat lezen we?

DENVER – Een man uit de Amerikaanse staat Colorado krijgt een schadevergoeding van 7,2 miljoen dollar voor een chronische longaandoening door een chemische stof die gebruikt wordt in magnetronpopcorn. Dat heeft de Amerikaanse rechtbank woensdag bepaald.

Lees op  de site van de Stentor het hele bericht.

Wat is er (werkelijk) aan de hand?

Goed, voordat u nu direct alle magnetron Popcorn uit uw keukenkastje linearecta in de vuilnisbak dumpt, kan ik u aanraden onderstaande verklaring eerst even te lezen. Want wat is er werkelijk aan de hand en wat leest u uiteraard niet in de kwaliteits hysterische media?

Wie, wat en waar?

Een meneer uit Colorado, die volgens eigen zeggen jarenlang grote hoeveelheden (meerdere verpakkingen per dag) magnetron Popcorn wegwerkte, zou ziek geworden zijn van het eten van magnetron Popcorn. Het zou gaan om een ernstige longaandoening die veroorzaakt zou zijn door een stofje die een (boters)maak geeft aan onder andere (uiteraard) boter, wijn, snoepgoed en talloze andere producten, waaronder magnetron Popcorn.

Hoe buitengewoon onwaarschijnlijk dit ook is… het zou kunnen, aldus de (leken)jury. Hij kreeg daarvoor een aanzienlijke schadeloosstelling toegekend van 7,2 miljoen dollar door een Amerikaanse rechtbank en jury. Het is lang niet de hoogste schadeloosstelling ooit voor deze longaandoening. Een andere man ontving ooit eens 20 miljoen dollar schadevergoeding voor dezelfde aandoening die eveneens veroorzaakt zou zijn door deze stof. En ook deze man was niet de eerste die daarvoor een schadevergoeding ontving. Er zijn nog enkele andere gevallen bekend.

Het verschil tussen de andere en vorige gevallen is wel dat het om werknemers ging die in een industrie werkten alwaar er veelvuldig met grote hoeveelheden van deze stof gewerkt werd. Deze Colorado man is de eerste consument van magnetron Popcorn die een schadeloosstelling van miljoenen dollars ontving. Een beslissing die een enorme precedent en jurisprudentie schept waar we bepaald niet blij mee moeten zijn.

Om welke aandoening en stof gaat het?

Men noemt het ook wel de Popcorn ziekte, of Popcorn Longen. Een volstrekt misleidende naam omdat het op zichzelf weinig te maken heeft met Popcorn. Het stofje die deze zeer zeldzame doch ernstige longaandoening, die officieel Bronchiolitis Obliterans heet, kan (met nadruk op ‘kan’) veroorzaken heet Diacetyl ofwel Butaandion. Een stofje dat de eigenschap heeft om, tezamen met andere stoffen, een o.a. botersmaak te geven aan eindeloos veel producten, waaronder ook Popcorn.

Butaandion is een van origine natuurlijke stof die onder andere voor kan komen in bedervend vlees. Maar zoals met vele stoffen kan deze ook kunstmatig geproduceerd worden. Een proces dat het stofje niet meer of minder gevaarlijk maakt, maar de tegenstanders van de moderne voedselindustrie mogen desalniettemin graag benadrukken dat deze Butaandion ‘chemisch’ is geproduceerd en voor industrieel gebruik is bestemd. Alsof dit wat toevoegt of wegneemt van de eigenschappen van het stofje. De stof zou overigens alleen schadelijk kunnen zijn bij verhitting. Bijvoorbeeld in geval van magnetron Popcorn. Maar…

De media hysterie

De overwegend linkse media, zo blijkt maar weer eens, mag graag inspringen op deze onmiskenbaar ideologisch gemotiveerde en doormiddel van onzin propaganda gecultiveerde ‘anti-chemische’ (lees: anti-industriële, anti-kapitalisme en pro-‘biologische’) hysterie. Want het zou ‘niet-natuurlijk’ zijn, want ‘chemisch’, dus per definitie schadelijk voor mens, dier, klimaat en milieu.

Nu moet u weten dat alles in het leven chemisch is. U ook, voor de volle 100%, en zonder chemie zouden wij, de aarde, het dierenrijk, het milieu en het complete heelal niet bestaan. Kortom, de term ‘chemie’ of ‘chemisch’ zegt niets over de al dan niet schadelijkheid van een bepaalde stof.

Zoals gezegd kan, met de nadruk op ‘kan’, de stof Butaandion bij blootstelling aan grote hoeveelheden en in verhitte vorm, schadelijk zijn voor de gezondheid. Daar zijn de wetenschappers weliswaar nog niet over uit, maar de kans bestaat. Het gaat dan wel altijd om blootstelling aan zeer grote industriële hoeveelheden en de kans dat u er ziek van zult worden is buitengewoon, niet eens procentueel uit te drukken, klein. De longaandoening die u ervan zou kunnen krijgen is daarom ook buitengewoon zeldzaam. En het staat niet vast dat de longaandoening, als die zich al heel zelden voordoet, direct gelinkt is aan de stof Butaandion.

Ik zou toch denken dat de media, die zich altijd wenst te profileren als ‘kwalitatief hoogstaand’ en ‘serieus’, en die graag afgeeft op particuliere bloggers (zoals meneer Veelkantie) omdat deze u onvolledige of misleidende informatie zouden geven, zelf een volledig niet misleidend en non-hysterisch bericht zouden willen produceren. Maar nergens treft u de voorbehouden aan die ik u hierboven en hieronder wel aanreik…

Kunt u van Diacetyl ofwel Butaandion, dus magnetron Popcorn, ziek worden?

Zoals u begrijpt zou dit mogelijkerwijs, onder de genoemde voorwaarden, kunnen. Maar dat kunt u ook van het eten van pinda’s. Sterker nog, u kunt daar binnen zeer korte tijd in geval van anafylaxie, aan dood gaan. U moet dan wel of allergisch zijn voor in dit geval pinda’s en daar niet van in kennis zijn, of u moet gevoelig zijn voor bijvoorbeeld de stof Diacetyl ofwel Butaandion.

In geval van een consument, dus niet een industrieel werker die jarenlang aan zeer grote en verhitte hoeveelheden is blootgesteld, moet u er zelfs buitengewoon gevoelig voor zijn wil u de kans lopen ziek te worden van bijvoorbeeld magnetron Popcorn die bewerkt is met Diacetyl ofwel Butaandion. Maar zoals gezegd is die kans, zeker als gewone consument, volstrekt te verwaarlozen.

Waarom schept deze uitspraak een zeer onwenselijke enorme precedent en jurisprudentie?

Zoals aangegeven is de kans dat u van Diacetyl ofwel Butaandion, dan wel van producten die daarmee bewerkt zijn of waarin dit verwerkt is, ziek zult worden verwaarloosbaar klein. De kans dat u dood gaat aan bijvoorbeeld pinda’s is vele malen groter. Verdubbel dit aantal gerust als u ook verstikking meeneemt in de berekening.

Op basis van een absurde overmatige consumptie van magnetron Popcorn, zonder dat er überhaupt sprake is van een onweerlegbare wetenschappelijke onderbouwing, een gigantische schadevergoeding toekennen voor een aandoening die mogelijkerwijs daardoor veroorzaakt zou kunnen zijn, schept een parallelle realiteit waarin fabrikanten aansprakelijk gesteld kunnen worden voor zeer uitzonderlijke en zeer zeldzame gebeurtenissen.

Vergelijkbare situaties en stoffen:

We hebben hetzelfde gezien bij Asbest. De kans dat u daarvan een eveneens longaandoening of zelfs kanker krijgt is volstrekt te verwaarlozen. Zeker als gewone man of vrouw die niet op industrieel niveau jarenlang in aanraking komt met grote hoeveelheden Asbest stof. Bovendien zult u ook in het geval van Asbest een zekere mate van gevoeligheid moeten hebben wilt u daar, in geval van grote hoeveelheden, ziek van worden. Toch zien we dat door onder andere de precedentwerking en jurisprudentie die rondom Asbest is geschept, en met name dankzij eveneens de enorme media hype en hysterie, er de indruk is ontstaan dat je van de minste aanraking met Asbest of Asbest stof onherroepelijk kanker zult krijgen. Zoals we onlangs weer hebben kunnen meemaken werden hele huizenblokken ontruimt omdat er ergens een zekere hoeveelheid Asbest stof werd aangetroffen. Niet alleen het onderbrengen van honderden mensen in hotels, maar ook het ‘Asbestvrij’ maken van de omgeving, heeft de gemeenschap vele miljoenen euro’s gekost. Rondom Asbest is een complete industrie ontstaan waarin vele honderden miljoenen euro’s omgaat. En dat voor een, objectief en feitelijk, non-probleem.

Hetzelfde is voorgevallen bij de stof DDT. Dit heeft vele miljoenen mensenlevens gekost. Niet omdat de stof zo schadelijk zou zijn, want daarvan is nooit iets gebleken en het tegendeel is zelfs bewezen, en niet verboden werd, maar juist doordat de stof op basis van een vergelijkbare hysterie juist wel verboden werd. Hierdoor hebben vele miljoenen mensen (naar schatting 2 miljoen mensen op jaarbasis) onnodig malaria en andere aandoeningen gekregen die werden en worden overgebracht door onder andere muggen. Ook in dit geval was de ideologische industrie, waaronder Greenpeace en haar politieke en media bondgenoten, de drijvende motor achter het verbod op DDT. Men heeft dus letterlijk bloed aan de handen en de betrouwbaarheid van deze instituten, waaronder de media, is voor eeuwig zeer twijfelachtige te noemen.

Conclusie:

De berichtgeving in de media is zondermeer zeer eenzijdig en volkomen incompleet en kan ten gevolgen hebben dat mensen angsten ontwikkelen voor doodnormale producten en stoffen waaraan, onder normale omstandigheden, geen enkel risico kleven.

Het toekennen van een bizar te noemen hoog bedrag aan schadeloosstelling door leken schept een parallelle realiteit waarbij zowel consumenten alsook producenten verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor zeer exceptionele gevallen waarbij doodnormale volstrekt schadeloze zaken eventueel, mogelijkerwijs, hoe onwaarschijnlijk dan ook, verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor al even exceptionele aandoeningen of schades.

Dit soort media en juridische hysterie moeten we niet willen. Niet in de laatste plaats omdat dit onnoemelijke economische schade aanricht, maar zeker ook omdat het mensen onnodig bang maakt voor doodnormale zaken.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2012/09/20/pas-op-voor-kuch-levensgevaarlijk-popcorn/

3 reacties

 1. Meneer Veelkantie

  Ah kijk eens… U mag binnenkort mogelijk een paar euro per maand ophoesten omdat u een breedband verbinding heeft. En dit alles om de oude media te redden van de ondergang die veroorzaakt zou worden door onder andere dit soort blogs die volgens de oude media geen kwaliteitsjournalistiek zouden leveren.

  Maar nu de vraag: Waar heeft u zoveel achtergrond informatie gekregen, die een totaal ander beeld van in dit geval ‘levensgevaarlijke popcorn’ schept, in de oude media? Hoezo kwaliteitsmedia versus prutsblogs als dit?

 2. gbruit

  Jammervdat de schrijver van deze blog vooral de ‘mening’ heeft dat het om media hysterie gaat. Over b.v. de schadelijkheid van asbest zijn arikelen te vinden in het Nederlands Tijdschrift van de Geneeskunde. (www.ntvg.nl zoek op ‘asbest’) Wellicht dat de schrijver ook niet zoveel op heeft met de gezondheidszorg in Nederland. (Vroeger was er toch ook geen antibiotica, en heus niet iedereen ging dood…)

  1. Meneer Veelkantie

   Gbruit,

   Het gaat over inderdaad een hysterie die een omvang heeft aangenomen die zich alleen maar laat vergelijken met de hysterie rondom DDT en kernenergie en bij mensen dezelfde, eveneens volkomen onterechte, angstpsychose oproept als Tsjernobyl. Een hysterie die grotendeels aangezwengeld en tot ongekende proporties opgeblazen is door de media en door ideologische (doorgaans links die een broertje dood heeft aan de industrie, want kapitalistisch, in het algemeen) en economische (adviesbureau’s, wetenschappers, bouwbedrijven en zogenaamde asbestverwijderaars) belanghebbende.

   De kennis over silicaten, waaronder ook de mineralen vallen die men als ‘asbest’ wenst aan te duiden, onder de bevolking is buitengewoon dun of volledig afwezig. Veel mensen denken op basis van de propaganda dat de silicaten die men groepeert onder ‘asbest’ een kunstmatig door mensen uitgevonden component is en representatief is voor de ‘zwarte kanten van de industrialisering’ terwijl asbest al sinds de oudheid gebruikt wordt. En niet wetende dat 95% van onze aardkorst bestaat uit silicaten en het om vele honderden zo niet duizenden stoffen gaat. Alles werd en wordt teruggebracht tot ‘asbest’ en daarover doet men dan volkomen hysterisch. Angstige mensen zijn namelijk goed te manipuleren en je kunt aan bange mensen een flinke boterham, ja miljarden euro’s, verdienen.

   De kans dat je van asbest, en de vraag is dan ook nog welke soort (er zijn er grofweg drie die allemaal geschaard werden en worden onder de veralgemeniseerde noemer ‘asbest’), ziek zult worden in welke vorm dan ook is minusculer dan een asbest molecuul zelf. Asbest in met name nieuwbouw, en dan hebben we het over gebouwen die tot circa 30 à 40 jaar geleden gebouwd zijn en dat is het overgrote deel van de gebouwen hier en elders in de wereld (95%), is in z’n geheel niet gevaarlijk omdat deze uitsluitend witte asbest bevat. Witte asbest wordt nog zeer veelvuldig gebruikt in heel veel landen en werelddelen. In Europa werd het pas in 1999 verboden. Onterecht overigens, want als je de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, die je altijd dient te nemen als je met stof werkt, is het volstrekt ongevaarlijk.

   Om ziek te worden van asbest moet je gemiddeld 5 jaar lang, vijf dagen per week en 240 uur per maand gewerkt hebben in een bijna constante wolk van met name blauwe of bruine asbest stof. In geval van witte asbest is het zelfs nog moeilijker om er ziek van te worden. En zelfs dan, in geval van bruine en blauwe asbest, is de kans dat je ziek zult worden enorm klein en wordt slechts een zeer gering percentage er in meer of mindere mate ziek van.

   Kortom, ik ontken geenszins dat je van asbest onder bepaalde omstandigheden (langdurige blootstelling aan industriële hoeveelheden en dan met name daar waar zeer veel asbeststofdeeltjes vrijkomen) ziek kunt worden. Dodelijk ziek zelfs! Maar waar ik, net als in het geval van butaandion en talloze zogenaamde andere ‘gevaarlijke’ stoffen, groot bezwaar tegen maak is de suggestie die met name de media en ideologisch gemotiveerden wekken dat zelfs de geringste hoeveelheid ziekmakend en dodelijk zou kunnen zijn. Hetgeen een flagrante al dan niet propaganda leugen is.

   Het onderwerp van het artikel laat precies zien waartoe dit kan leiden. Tot idiote gerechtelijke uitspraken, op voorspraak van een lekenjury die zich ook maar wat wijs hebben laten maken door de ‘deskundige’ van de eisende partij, waarbij een vent die 5 tot 10 zaken magnetron popcorn per dag zegt te hebben weggewerkt en daardoor ziek zou zijn geworden, vele miljoenen dollars toegekend krijgt. De idioot had bijna eerder straf moeten krijgen in plaats van een beloning voor zijn absurde gedrag en eetpatroon.

   Als je niet snapt dat dit soort idiote uitspraken en totaal over de top gehypte kwesties enorme consequenties kunnen hebben, ik noem maar eens de ban op DDT wat vele honderden miljoenen mensen het leven of onnoemelijk lijden heeft gekost en nog kost, en ik noem maar eens de anti-kernenergie hype en propaganda die op werkelijk niets dan leugens gestoeld is waardoor we nog altijd sterk afhankelijk zijn van enorme hoeveelheden fossiele grondstoffen en volkomen scrupuleuze regimes en zakenmensen, dan heeft verder discussiëren totaal geen zin.

   Nog even een leuk weetje… Wist je dat ieder mens… Ongeacht waar je ook op aarde leeft, tenminste 20.000 blauwe (dus van de ‘gevaarlijke’ soort) asbestdeeltjes per dag inademt? En nee, dat heeft geen bal te maken met de (blauwe en bruine) asbestindustrie die in de jaren ’70 van de vorige eeuw volkomen verdwenen was. (blauwe maar ook andere soorten) Asbest, of hetgeen men zo placht te noemen, is een natuurlijk component die zich overal ter wereld gewoon vrij rond beweegt in onze atmosfeer en de lucht die we inademen. Wil je nu nog beweren dat asbest zo dodelijk is? Om over witte asbest nog maar te zwijgen. Willen de belanghebbende nu nog steeds beweren dat zelfs de geringste (sommige advocaten hebben het zelfs over slechts 1 deeltje dat dodelijk zou kunnen zijn) hoeveelheid je ernstig ziek zou kunnen maken? zouden we dan niet allemaal doodgaan aan asbestlongen of asbestkanker?

   Je voorbeeld over antibiotica raakt kant noch wal. Moet ik daar werkelijk op ingaan? Behalve dat het kennelijk een voorbeeld is van jouw vermogen de meest vreemde verbanden te leggen waardoor zelfs de meest onwaarschijnlijke zaken in jouw ogen ‘feiten’ worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *